Summa sidvisningar

31 oktober 2017


År 8 - ANTECKNA och BERÄKNA! 

 e-d nivå

1.      Annette har x femkronor och y enkronor.

Teckna ett uttryck för hur mycket mynten är värda tillsammans?5x + 1y = 5x + y


2.       Beräkna värdet av 8y - 6x för y=5 och x=3


85 – 63 =  40 – 18 = 22

3.       Förenkla  8a – 3b – 2a + 5b – a= 5a + 2b

c-a nivå

1.       Teckna ett uttryck för n:e talet I talföljden 2,  8, 14 ,20


         Atl 1:
a.       Differansen är 6

b.      Start talet= 2            2-6 =  -4

c.       Formel= n 6 -  4

Alt 2:
2 + ( n - 1 ) x 6 = 2 + 6n - 6Prova och skriv formel till        4 , 6, 8 .......n:e talet?

Alt1:
differansen = 2
start tal = 4                   4-2 = 2
formel = n x 2 +2 

Alt2:


4 + (n -1 ) x 2
4 + 2n - 2 
2 + 2n
2.       Förenkla 4z + 2(3-z) -3(2z – 1) och beräkna därefter värdet för z=0,5            alt 1      4z + 6 - 2z - 6z + 3 = -4z + 9
                             9 -4z 
                            9 - 4 x 0,5 = 9-2 = 7
                          -------------------------------------------------
alt 2      4z + 22,5 -30 = 40,5 + 5-0= 2 + 5 = 7
              ------------------------------------------------------------


3.       Beräkna uttrycket 0,01c + 0,02 om c är 2
0,012 + 0,02 = 0,02+0,02= 0,04Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.