Summa sidvisningar

5 april 2012

Lust att läsa Ma 1C till hösten?

Då anmäler ni er till mig.
Jag kommer passera runt lista efter praoen.
Anmälan till intagningstest för Matematik 1c på Lundellska skolan den 10 maj kl 15.00

--------------------------------------------
Till Rektor, matematiklärare, SYV och elever i åk8
i Uppsala kommuns grundskolor

Nu är det dags för eleverna i åk8 att anmäla sig till intagningstest för att få läsa gymnasiekursen Matematik 1c på Lundellska skolan under åk9.
Det har under de senaste åren varit ett stort intresse från elevernas sida. Vi hoppas att den trenden ska hålla i sig och att intresset för att läsa gymnasiematematik under åk9 är fortsatt stort.
De elever som antas erbjuds lärarledd undervisning på Lundellska skolan en eftermiddag varje vecka under hela åk 9.

Som ett led i att fånga upp elevernas matematikintresse erbjuder vi även våra elever på gymnasiet att läsa högskolekurser. Vi har idag flest elever av gymnasieskolorna i Uppsala som läser högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna i matematik och fysik.

Tiden för undervisningen i åk 9 är tisdagar kl.15.00 -17.30. Det är den tid vi haft under alla år som denna verksamhet bedrivits. En schemaläggningsvariant för att spara schematid är ju att viss tid av ordinarie matematiklektioner läggs under den här tisdagstiden om det inte går att lösa på annat sätt.

Eleverna i åk8 anmäler sig till intagstest via sina egna skolor.
Varje skola förmedlar sedan samlat eleverna vidare till Freddie Gillberg på Lundellska skolan senast fredag 27 april. Vi bifogar särskild anmälningsblankett för detta som kan fyllas i och skickas via mail. Intagningstesten går av stapeln torsdag den 10 maj kl.15.00-16.00 på Lundellska skolan. Alla som klarat en i förhand uppsatt gräns på testen antas. Testet bygger på matematik upp till åk8. Inom någon vecka meddelas sedan vilka som antagits. Antagningsbesked skickas direkt hem till eleven.

Information ute på skolorna
Vi kommer gärna ut till skolorna och informerar om detta. Ge oss en lämplig plats under ett par timmar där eleverna cirkulerar förbi, så informerar vi intresserade om matematikundervisningen och vad vi har att erbjuda.

Intagningsprov på Lundellska skolan torsdag 10 maj kl. 15.00-16.00 Samling i skolans entréhall.
Miniräknare, penna och sudd medtages.

För frågor och annat utbyte kontakta Freddie Gillberg:
e-post: freddie.gillberg@skrapan.uppsala.se

Med vänlig hälsning
Karin Stacksteg (Utvecklingsledare Uppsala kommun)
Freddie Gillberg (Matematiklärare Lundellska skolan) Lena Apelthun (Matematikmetodikforskare Lundellska skolan)
Stefan Nyhem (Programrektor Lundellska skolan)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.