Summa sidvisningar

24 februari 2013

Rymdgeometri

MATEMATIK: Geometri


Det här kommer du att få undervisning om   
Ur kursplanen:
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Det här ska du lära dig 
Rita rymdgeometriska kroppar.
Beräkna volymen av rymdgeometriska kroppar (prisma, cylinder, kon, pyramid och klot)
Göra omvandlingar mellan olika volymenheter.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 
Hur du kan:
- beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt,
- välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri med resultat,
- i redovisningar och diskussioner, föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument.

Länk till filmer på alla figurerna
Länk till enhetsomvandling
Länk till att rita rätblock
Cylinderns volym
Konens volym
Pyramidens volym
Prismats volym
Klot  - "Ny teknik" , artikel om härledning av klotet

Pythagoras -  Gäller endast vid rätvinkliga trianglar. Beviset av sambandet till areorna.
Volymskala - längdskala i kubik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.