Summa sidvisningar

18 november 2012

Steg i Problemlösning mot lgr11

1.  Visar strategier som ; bilder, bryta ner info, vad efterfrågas. (Att tolka en realistisk situation, information i uppgiften. Lgr11)

2.  Visar sina beräkningar matematiska symboler som t ex:  = , enheter etc……

3.  Redovisar – välstrukturerat och korrekt. (Lösningsmetod, utforma en matematisk modell, visa din tankegång, växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Lgr11)
4.  Jämför för/nackdelar med olika metoder. (Värdera vald strategi, använda och utvärdera en modells egenskaper   och begränsningar, kan ge förslag på alternativa tillvägagånssätt. Lgr11)


5.  Tolkar resultat, analyserar

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.